Arvika Kanot & Turistcenter

Meny

Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten.

Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Man kan också se den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen.

Allemansrätten kan sammanfattas i orden Inte störa – inte förstöra.

Naturvårdsverket Arvika Kanotcenter

 

Eldning

Lägerelden sätter krydda på friluftslivet, men skapar oro bland markägarna. Varje år brinner skog för stora värden upp genom slarv med lägereldar. Det är vanligtvis tillåtet att göra upp en eld under säkra förhållanden. Det gäller bland annat att välja en lämplig plats för lägerelden. På sommaren råder ofta eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder.

I naturreservat och nationalparker gäller oftast särskilda regler för eldning. Det kan vara förbjudet eller tillåtet endast på särskilt anordnade platser. Mer information om eldning finns i menyn till vänster eller så kan du ladda hem hela texten här: 

 

Naturreservat och fågelskydd 

I områden som skyddas med stöd av Miljöbalken gäller i allmänhet särskilda regler som innebär inskränkningar i allemansrätten. I nationalparker och naturreservat kan det vara regler om eldning, tältning och båt förtöjning. Liknande regler kan gälla inom strandskyddsområde om det behövs för att skydda känsligt djurliv eller växtlighet, eller för att undvika olägenheter av intensivt friluftsliv. På de flesta öar längs Östersjökusten måste hunden hållas kopplad under sommaren. Vid fågel- eller sälskyddsområden råder landstigningsförbud viss tid av året, och även förbud att vistas på vattnet inom visst avstånd från stranden. Förbuden märks ut med gula eller röd/gula skyltar i tre olika utföranden för respektive tidsperiod som förbudet gäller. Andra tider kan förekomma. Skyddsområden enligt Miljöbalken är markerade på båtsportkortet. Upplysningar får man från kommunen eller länsstyrelsen.

 

Fågelskydd    naturreservat

 Bergsklätt naturreservat & Kartan 

Gillberga natureservat

Stömne natureservat

Övriga föreskrifter

  • Med stöd av Sjötrafikförordningen kan länsstyrelsen utfärda föreskrifter för båttrafiken, t ex om hastighetsbegränsningar och vattenskidåkning. 

  • Vattenskoterförordningen förbjuder körning med vattenskoter annat än i områden som har beslutats av länsstyrelsen.

  • Begränsningar i tillträde kan gälla inom militära skyddsom-råden. I övrigt har utlänningar numera samma rätt som svenskar att vistas inom sådana områden. 

  • I Fiskeförordningen finns bestämmelser om kräftpest, vilket har betydelse för den som paddlar i inlandsvatten. Det är förbjudet att flytta kanot och annan utrustning från smittat vatten utan föregående torkning eller desinfektering. Länsstyrelsen kan ge besked om smittade vatten