Arvika Kanot & Turistcenter

Meny

Bergs Klätt-turen

Fornlämningar, Natursevärdheter, Vandringsleder Jössefors, Arvika kommun

vandring arvika kanotcenter
Foto: L.D.

Bergs Klätt är ett naturreservat med intressant landskapsbild, flora och fauna. Vissa växter har här sin nordligaste förekomst. Hassellundar med stora mängder vårblommor. 12 gravrösen från bronsåldern samt en hällkista, troligen från yngre stenåldern, finns på denna halvö i Älgåfjorden. Vacker utsikt från Klätten. Vandringsstigar 1- ca. 3 km.