Arvika Kanot & Turistcenter

Meny

Vandring i Glaskogen

Natursevärdheter, Vandringsleder Glava, Arvika kommun

Glaskogen är Värmlands största naturreservat omfattande 28 000 ha mestadels skogsmark av vildmarkskaraktär. 

trekking glaskogen Arvika Kanotcenter
Foto: L.D.

En femtedel av dess yta består av vatten och inom reservatet skiftar höjderna mellan 110 och 300 m ö h.
Detta ödemarksområde med tvära sprickdalar och förkastningsbranter har alltid varit glest befolkat.
Glaskogen är en sydlig finnbygd, de första finnarna kom på 1600-talet och slog sig ned vid Lenungshammar.
Reservatets sydöstra del ligger inom ett geologiskt område kallat Gillbergaskålen. Berggrunden av gnejsgraniter är skålformad och bergartslagren stupar inåt mot skålens mitt.
På några platser finns grönstensbergarter som gynnar en frodigare växtlighet. Vid de gamla finska bosättningarna finns än idag en rik slåtterflora.
Glaskogen är botaniskt intressant därför det i likhet med flera andra reservat i västra Värmland ligger i en gränszon vad gäller växtlighet.
Här möts sydliga arter med nordliga och även östliga med västliga. 

Djurlivet bidrar till känslan av vildmark. Älg, skogshare, mård, räv och bäver är typiska för området.
Spår av lodjur ser man varje år och björn har besökt området under de senaste åren. Inom reservatet finns 90-100 häckande fågelarter. 

I naturreservatet finns 300 km vandringsleder att välja på.
Allt från rundturer för några timmar till veckolånga turer med övernattningsmöjligheter i vindskydd, övernattningsstugor eller lägerplatser. 

Fina kanotleder och en mängd sjöar med drickbart vatten. Bra fiskemöjligheter, fiskekort krävs. 

För att övernatta i vindskydden och i stugorna, och för att använda sig av lägerplatserna, behöver man Glaskogskortet. 

Finns att köpa på Arvika Turistbyrå och i Lenungshammar. 

Handikappinfo

Det finns en natur- och kulturstig för rörelsehindrade som utgår från Lenungshammar.
RTC finns vid rastplats i Lilla Rämmingen samt fiskebrygga för handikappade, RTC vid stugan i Dammarna, vid p-plats i Kalleboda, Herrgårdsbacken i Lenungshammar RWC.